PRODUKCE       MICHAELA IMRAMOVSKÁ
 TV  PRODUCTION                                                           FILM PRODUCTION                                                             NA DOLINÁCH 16, PRAHA 4 

ÚVOD

Produkčně jsem zajišťovala reklamní spot Worldcore pro firmu PR Film, s.r.o. S režisérkou Evou Toulovou pracuji na celovečerním filmu Jak se moří revizoři jako vedoucí produkce. Produkčně zajišťuji TOP STAR a Svět pro televizi Prima. Nabízím komplexní televizní a filmovou produkci.